A) Behandeling van patiënten, niet vallend onder B en/of C
F121A Eerste consult € 26,75
F122A Vervolgconsult € 26,75
F123A Controlebezoek € 16,81
F124A Second opinion € 126,72
F125A Maken gebitsmodellen € 20,57
F126A Beoordelen gebitsmodellen € 74,26
F127A Multidisciplinair consult, per uur (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten). € 166,46
F130A Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder € 126,72
F131A * Vervaardigen van diagnostische set-up € 57,70
F132A * Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 20,57
F133A Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 74,26
B) Behandeling van patiënten met (een) in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en)
F121B Eerste consult € 26,75
F122B Herhaalconsult € 26,75
F123B Controlebezoek € 25,01
F124B Second opinion € 126,72
F125B * Maken gebitsmodellen € 37,99
F126B Beoordelen gebitsmodellen € 110,48
F127B Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) € 166,46
F130B Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder € 126,72
F131B * Vervaardigen van een diagnostische setup € 85,84
F132B * Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 37,99
F133B Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 110,48
C) Behandeling van patiënten met een cheilo- /gnatho- /palatoschisis
F121C Eerste consult € 26,75
F122C Herhaalconsult € 26,75
F123C Controlebezoek € 25,01
F124C Second opinion € 126,72
F125C * Maken gebitsmodellen € 37,99
F126C Beoordelen gebitsmodellen € 110,48
F127C Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) € 166,46
F128C Prenataal consult (deelbaar in eenheden van vijf minuten) € 97,04
F129C Orthodontie in de eerste twee levensjaren € 1701,19
F130C Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder € 126,72
F131C * Vervaardigen van een diagnostische setup € 85,84
F132C * Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 37,99
F133C Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 110,48
A) Behandeling van patiënten, niet vallend onder B en/of C
F151A Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) € 19,71
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto € 19,71
F155A Vervaardiging orthopantomogram € 36,13
F156A Beoordeling orthopantomogram € 21,18
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 22,63
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 63,17
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 22,63
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 63,17
F161A Meerdimensionale kaakfoto € 168,96
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 70,40
B) Behandeling van patiënten met (een) in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en)
F151B Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) € 19,71
F152B Occlusale opbeet röntgenfoto € 19,71
F153B Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm) € 27,47
F154B Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s € 33,67
F155B Vervaardiging orthopantomogram € 53,75
F156B Beoordeling orthopantomogram € 31,50
F157B Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 33,67
F158B Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 93,98
F159B Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 33,67
F160B Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 93,98
F161B Meerdimensionale kaakfoto € 168,96
F162B Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 70,40
C) Behandeling van patiënten met een cheilo- /gnatho- /palatoschisis
F151C Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) € 19,71
F152C Occlusale opbeet röntgenfoto € 19,71
F153C Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm) € 27,47
F154C Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s € 33,67
F155C Vervaardiging orthopantomogram € 53,75
F156C Beoordeling orthopantomogram € 31,50
F157C Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 33,67
F158C Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 93,98
F159C Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 33,67
F160C Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 93,98
F161C Meerdimensionale kaakfoto € 168,96
F162C Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 70,40
A) Behandeling van patiënten, niet vallend onder B en/of C
F411A * Plaatsen beugel categorie 1 € 138,74
F421A * Plaatsen beugel categorie 2 € 145,11
F431A * Plaatsen beugel categorie 3 € 167,34
F441A * Plaatsen beugel categorie 4 € 178,28
F451A * Plaatsen beugel categorie 5 € 421,80
F461A * Plaatsen beugel categorie 6 € 686,13
F471A * Plaatsen beugel categorie 7 € 665,86
F481A * Plaatsen beugel categorie 8 € 519,69
F491A * Plaatsen beugel categorie 9 € 683,07
F493A Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak € 57,81
F492A Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak € 115,56
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 € 35,12
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 € 35,12
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 € 35,12
F514A Beugelconsult per maand categorie 4 € 35,12
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 € 40,14
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 € 50,18
F517A Beugelconsult per maand categorie 7 € 50,18
F518A Beugelconsult per maand categorie 8 € 60,21
F520A Beugelconsult op afstand € 16,81
F519A Beugelconsult per maand categorie 9 € 75,27
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9) € 35,12
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 35,12
F532A Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 € 40,14
F533A Nacontrole beugel categorie 6, 9 € 50,18
B) Behandeling van patiënten met (een) in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en)
F411B * Plaatsen beugel categorie 1 € 241,48
F421B * Plaatsen beugel categorie 2 € 251,86
F431B * Plaatsen beugel categorie 3 € 287,61
F441B * Plaatsen beugel categorie 4 € 305,23
F451B * Plaatsen beugel categorie 5 € 687,57
F461B * Plaatsen beugel categorie 6 € 1120,29
F471B * Plaatsen beugel categorie 7 € 1038,48
F481B * Plaatsen beugel categorie 8 € 832,98
F491B * Plaatsen beugel categorie 9 € 1147,54
F493B Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak € 72,26
F492B Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak € 144,52
F511B Beugelconsult per maand categorie 1 € 74,65
F512B Beugelconsult per maand categorie 2 € 74,65
F513B Beugelconsult per maand categorie 3 € 74,65
F514B Beugelconsult per maand categorie 4 € 74,65
F515B Beugelconsult per maand categorie 5 € 82,11
F516B Beugelconsult per maand categorie 6 € 97,04
F517B Beugelconsult per maand categorie 7 € 74,65
F518B Beugelconsult per maand categorie 8 € 89,58
F519B Beugelconsult per maand categorie 9 € 111,97
F531B Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 74,65
F532B Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 € 74,65
F533B Nacontrole beugel categorie 6, 9 € 97,04
C) Behandeling van patiënten met een cheilo- /gnatho- /palatoschisis
F493C Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak € 72,26
F411C * Plaatsen beugel categorie 1 € 453,18
F421C * Plaatsen beugel categorie 2 € 476,62
F431C * Plaatsen beugel categorie 3 € 557,83
F441C * Plaatsen beugel categorie 4 € 597,69
F451C * Plaatsen beugel categorie 5 € 1013,77
F461C * Plaatsen beugel categorie 6 € 1657,67
F471C * Plaatsen beugel categorie 7 € 1599,15
F481C * Plaatsen beugel categorie 8 € 1368,42
F491C * Plaatsen beugel categorie 9 € 1920,42
F492C Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak € 144,52
F511C Beugelconsult per maand categorie 1 € 74,65
F512C Beugelconsult per maand categorie 2 € 74,65
F513C Beugelconsult per maand categorie 3 € 74,65
F514C Beugelconsult per maand categorie 4 € 74,65
F515C Beugelconsult per maand categorie 5 € 82,11
F516C Beugelconsult per maand categorie 6 € 97,04
F517C Beugelconsult per maand categorie 7 € 97,04
F518C Beugelconsult per maand categorie 8 € 123,17
F519C Beugelconsult per maand categorie 9 € 145,56
F531C Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 74,65
F532C Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 € 82,11
F533C Nacontrole beugel categorie 6, 9 € 97,04
A) Behandeling van patiënten, niet vallend onder B en/of C
F611A * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 147,52
F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 145,12
F716A * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 31,68
F721A Trekken tand of kies € 52,80
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 39,42
F723A * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 99,40
F724A Preventieve voorlichting en/of instructie € 15,78
F810A Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage kostprijs
F811A * Reparatie of vervanging van beugel € 34,87
F812A * Herstel en plaatsen van retentie-apparatuur € 45,96
F813A * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak € 45,96
F814A * Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt € 45,96
F815A Verwijderen spalk € 7,04
F911A Inkopen op uitkomst orthodontie € 2854,08
B) Behandeling van patiënten met (een) in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en)
F611B * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 158,92
F612B Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 251,86
F716B * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 31,68
F721B Trekken tand of kies € 52,80
F722B Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 39,42
F723B * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 124,29
F724B Preventieve voorlichting en/of instructie € 15,78
F810B Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege situatie kostprijs
F811B * Reparatie of vervanging van beugel € 51,88
F812B * Herstel en plaatsen van retentie-apparatuur € 90,77
F813B * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak € 90,77
F814B * Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt € 90,77
F815B Verwijderen spalk € 7,04
C) Behandeling van patiënten met een cheilo- /gnatho- /palatoschisis
F611C * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 158,92
F612C Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 476,62
F716C * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 31,68
F721C Trekken tand of kies € 52,80
F722C Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 39,42
F723C * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 124,29
F724C Preventieve voorlichting en/of instructie € 15,78
F810C Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage kostprijs
F811C * Reparatie of vervanging van beugel € 51,88
F812C * Herstel en plaatsen van retentie-apparatuur € 90,77
F813C * Plaatsen extra retentiebeugels, per kaak € 90,77
F814C * Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt € 90,77
F815C Verwijderen spalk € 7,04
A) Behandeling van patiënten, niet vallend onder B en/of C
F901A Onderlinge dienstverlening Maximum
F900A Informatieverstrekking, per vijf minuten € 16,03
B) Behandeling van patiënten met (een) in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en)
F900B Informatieverstrekking, per vijf minuten € 16,03
F901B Onderlinge dienstverlening Maximum
C) Behandeling van patiënten met een cheilo- /gnatho- /palatoschisis
F900C Informatieverstrekking, per vijf minuten € 16,03
F901C Onderlinge dienstverlening Maximum