a. Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle € 22,91
C13 Probleemgericht consult € 22,91
C91 € 36,18 Pocketregistratie
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 22,91
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 108,53
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 30,15
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 60,29
c. Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis € 18,09
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 48,23
C85 Weekendbehandeling € 22,91
C86 Avondbehandeling € 22,91
C87 Nachtbehandeling € 22,91
X34 Maken en beoordelen schedelfoto € 24,12
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 16,88
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 72,35
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 26,53
X26 Maken meerdimensionale kaakfoto € 58,31
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak € 72,35
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 12,66
X24 Schedelfoto € 32,56
X26 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 60,29
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 13,52
M32** Eenvoudig bacteriologisch -of enzymatisch onderzoek € 18,09
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 13,52
M80* Behandeling van witte vlekken, eerste element € 52,45
M40 Fluoridebehandeling € 15,07
M61* Mondbeschermer € 27,13
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 13,52
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 27,13
M81* Behandeling van witte vlekken, volgend element € 28,94
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 6,03
A15 Oppervlakte verdoving € 7,84
A20 Behandeling onder algehele narcose of sedatie kostprijs
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 15,07
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 30,15
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 37,88
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 30,15
V80 * Wortelkanaalstift € 21,10
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 25,32
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 64,51
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 72,35
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 52,45
V91 Eénvlaksvulling composiet € 48,23
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 15,07
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 37,38
V93 Drievlaksvulling composiet € 75,37
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 12,06
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 85,61
V30 Fissuurlak, eerste element € 27,13
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 9,04
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 40,40
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 73,56
V92 Tweevlaksvulling composiet € 63,31
V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige

tandhalzen en applicatie van medicament

€ 6,03
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 52,45
V94 Meervlaksvulling composiet € 96,47
V70 * Parapulpaire stift € 12,06
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 22,91
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 42,20
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 33,16
b. Wortelkanaalbehandeling
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 48,23
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen € 60,29
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 48,84
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 108,53
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 151,60
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 204,99
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 253,23
E85 Elektronische lengtebepaling € 15,07
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 18,09
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 48,23
E51 Verwijderen van kroon of brug € 36,18
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 30,15
E53 Verwijderen van wortelstift € 42,20
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 30,15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 30,15
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 42,20
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 30,15
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 84,41
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 54,26
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 45,22
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 48,23
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 60,29
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 30,15
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 48,23
E95 ** Inwendig bleken, elke volgende zitting € 18,09
E97 * ** Uitwendig bleken per kaak € 75,37
E40 Directe pulpa-overkapping € 30,15
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 12,06
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 24,12
E44 Verwijderen spalk € 6,03
E45 Aanbrengen rubberdam € 12,06
E31 Snij-/hoektand € 120,58
E32 Premolaar € 168,82
E33 Molaar € 217,05
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 24,2
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 84,41
E37 Kijkoperatie € 72,35
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 81,39
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 58,31
a. Inlays en kronen
R24 * Kroon op natuurlijk element € 265,28
R08 * Eenvlaks composiet inlay € 72,35
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 138,67
R10 * Drievlaks composiet inlay € 180,88
R11 * Eenvlaksinlay € 108,53
R12 * Tweevlaksinlay € 168,82
R13 * Drievlaksinlay € 241,17
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 30,15
R34 * Kroon op implantaat € 241,17
R29 * Confectiekroon € 54,26
R31 Opbouw plastisch materiaal € 60,29
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 60,29
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 120,58
b. Brugwerk
R40 * Eerste brugtussendeel € 180,88
R45 * Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 90,44
R46 * Brugverankering, per anker € 58,28
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 150,73
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 30,15
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 30,15
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 120,58
R61 * Plakbrug met preparatie € 180,88
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 42,20
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 24,12
c. Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 66,32
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 66,32
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 24,12
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 60,29
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 30,15
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 30,15
d. Schildje van keramiek of kunststof
R79 * ** Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 120,58
R78 * ** Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 72,35
e. Temporaire voorzieningen
R85 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 12,06
R80 * Temporaire, eerste voorziening € 30,15
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
G21 Functieonderzoek kauwstelsel € 108,53
G22 Verlengd onderzoek OPD € 217,05
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie € 96,47
G1 Consult OPD-therapie A (niet- complex) € 61,22
G41 Consult OPD-therapie A (nietcomplex) € 63,31
G62 * Stabilisatieopbeetplaat € 162,79
G68 * Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk € 48,23
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 72,35
G43 * Consult OPD-therapie B (complex) € 121,79
G44 Therapeutische injectie € 66,32
G46 Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig) € 48,23
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B € 120,58
b. Beetregistraties
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 60,29
G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur € 32,56
G10 Niet-standaard beetregistratie € 90,44
G11 Scharnierasbepaling € 90,44
G12 Centrale relatiebepaling € 84,41
G13 Protrale/laterale bepalingen € 60,29
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 542,63
G16 Therapeutische positiebepaling € 30,15
G20 Beetregistratie intra-oraal € 60,29
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 30,15
G65* Indirect planmatig inslijpen € 321,61
G69* Beetbeschermingsplaat € 66,32
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 301,46
G72 Controlebezoek MRA € 30,15
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 48,23
d. Myofunctionele apparatuur
G74 Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur € 127,22
a. Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies € 45,22
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 33,76
H21 Kosten hechtmateriaal € 6,18
H26 Hechten weke delen € 64,14
H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 60,29
H55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 18,09
b. Onderdeel B
H60 Marsupialisatie € 84,41
H65 Primaire sluiting € 162,79
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 84,41
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 162,79
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 114,55
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 192,93
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 60,29
H33 Hemisectie of a molar € 72,35
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 72,35
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 54,26
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 36,18
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 72,35
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 96,47
H44 Primaire antrumsluiting € 66,32
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 84,41
.
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 36,18
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 30,15
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 60,29
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 90,44
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 180,88
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 66,32
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 18,09
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 247,20
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 337,64
P31 * Wortelkap met stift € 150,73
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 90,44
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 60,29
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogdmet per immediaat te vervangen element € 15,07
P45 * Noodkunstgebit € 120,58
a. Volledig kunstgebit
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 1780,88
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 241,17
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 391,90
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 30,15
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 66,32
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 34,98
P27 Reoccluderen € 60,29
P28 Naregistratie en remounten € 60,29
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 66,32
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 90,44
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 30,15
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 30,15
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 36,18
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 48,23
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 42,20
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 42,20
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 90,44
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 60,29
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 90,44
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 168,82
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 18,09
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 48,23
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 42,20
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 42,20
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 90,44
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 60,29
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 90,44
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 18,09
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 48,23
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 48,23
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 48,23
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 154,51
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 174,85
T22 Grondig reinigen wortel, standaard € 24,12
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
T111* Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting,per sextant (één zesde deel) € 361,75
T142* Recessie bedekking met verplaatste lap € 361,75
T164* (Draad)Spalk € 24,12
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 195,95
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 162,19
T122 Kroonverlenging per sextant € 361,75
T162 Behandeling tandvleesabces € 81,39
T102 Tandvleescorrectie, per element € 57,28
T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 60,29
T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 60,29
T112* Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 120,58
T101 Tuber- of retromolaarplastiek € 105,51
T121 Kroonverlenging per element € 195,95
T161** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 42,20
T103 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel € 150,73
T141 Tandvleestransplantaat € 114,55
T163* Toepassing lokaal medicament € 65,12
T91 Pocketregistratie € 34,98
T92 Parodontiumregistratie € 69,97
T93** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40,82
T94 Behandeling tandvleesabces € 78,71
T95 * (Draad)Spalk € 23,32
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse € 58,31
.
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 101,64
J97 Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie € 179,60
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01 Initieel onderzoek implantologie € 66,88
J02 * Verlengd onderzoek implantologie € 102,90
J03 * Proefopstelling € 138,91
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 46,30
b. I Pre-implantologische chirurgie
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 246,95
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 154,35
J11 Prepareren donorplaats € 138,91
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 149,20
J13* Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 72,03
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06 Vrijleggen foramen mentale € 30,87
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio € 87,46
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 133,77
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 61,74
J19 Toeslag esthetische zone € 66,88
c. Implantologische chirurgie
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 235,12
J39 Uitvoeren autotransplantaat € 179,56
J28 Plaatsen volgend implantaat € 97,24
J23 * Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) € 77,17
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 169,78
J27 Vervangen eerste implantaat € 235,12
J29 Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) € 36,53
J36 Verwijderen implantaat € 33,96
J37 Vervangen volgend implantaat € 97,24
J88 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel) € 179,56
d. Diversen
J81 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie € 115,76
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 118,33
J33 Kosten implantaat € 330,87
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 10,29
J35 Grondig submucosaal reinigen implantaat € 24,18
J87* Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat € 267,53
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik Kostprijs
J08* Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 20,58
J30 Bindweefseltransplantaat per donorplaats € 108,04
e. Mesostructuur
J45 * Plaatsen eerste drukknop € 123,48
J41 * Plaatsen elke volgende drukknop € 36,01
J42 * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 210,94
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 66,88
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 25,72
f. Prothetische behandeling na implantaten
J50 * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 529,92
J51 * Onder-klikgebit € 344,71
J52 * Boven-klikgebit € 344,71
J53 * Omvorming klikgebit € 102,90
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 133,77
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 154,35
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 180,07
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 87,46
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 113,19
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 138,91
g. Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 56,59
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 92,61
h. Prothetische nazorg
J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 144,06
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 180,07
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 205,79
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 231,52
J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 56,59
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 108,04
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 133,77
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 159,49
J78 * Verwijderen én vervangen drukknop € 25,72
i. Ketenzorg implantologie
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 523,75
U25* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 13,73
U05* Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 15,84
U35* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 15,84
Y01 Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13,73
Y02 Onderlinge dienstverlening Maximum