a. Consulten
C001 Consult ten behoeve van een intake € 46,91
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle € 23,45
C002 Consult voor een periodieke controle € 23,45
b. Diagnostisch onderzoek
C013 Studiemodellen € 30,86
C015 Parodontiumregistratie € 74,07
C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion € 111,10
C014 Pocketregistratie € 37,03
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 23,45
C012 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan € 111,10
c. Diversen
C021 Toeslag avond, nacht en weekend uren (anwuren) € 25,92
C020 Mondzorg aan huis € 18,52
X34 Beoordelen schedelfoto € 24,69
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 209,86
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 74,07
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 12,96
X24 Maken en beoordelen schedelfoto € 33,33
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 12,28
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak € 74,07
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 27,16
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 61,72
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 13,84
M32** Eenvoudig bacteriologisch -of enzymatisch onderzoek € 18,52
M80* Behandeling van witte vlekken, eerste element € 53,70
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 13,84
M40 Fluoridebehandeling € 15,43
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 13,84
M61* Mondbeschermer € 27,78
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 27,78
M81* Behandeling van witte vlekken, volgend element € 29,63
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 6,17
A15 Oppervlakte verdoving € 8,02
A20 Behandeling onder algehele narcose of sedatie kostprijs
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 15,43
A30 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie € 49,38
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 30,86
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 38,04
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 30,86
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 25,92
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 66,04
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) € 74,07
V80 * Wortelkanaalstift € 21,60
V91 Eénvlaksvulling composiet € 49,38
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) € 15,43
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 53,70
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 12,34
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 38,27
V93 Drievlaksvulling composiet € 77,15
V30 Fissuurlak eerste element(sealen) € 27,78
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 9,26
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 41,35
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 87,65
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 75,30
V92 Tweevlaksvulling composiet € 64,81
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 6,17
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 53,70
V94 Meervlaksvulling composiet € 98,76
V70 * Parapulpaire stift € 12,34
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 43,21
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 33,95
b. Wortelkanaalbehandeling
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 49,38
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen € 61,72
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 49,71
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 111,10
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 160,48
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 209,86
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 259,24
E85 Elektronische lengtebepaling € 15,43
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 18,52
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 49,38
E51 Verwijderen van kroon of brug € 37,03
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 30,86
E53 Verwijderen van wortelstift € 43,21
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 30,86
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 30,86
E56 * Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel € 43,21
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 30,86
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 86,41
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 55,55
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 46,29
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 49,38
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 61,27
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 30,86
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 49,38
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 18,52
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 77,15
E40 Directe pulpa-overkapping € 30,86
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 12,34
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 24,69
E44 Verwijderen spalk, per element € 6,17
E45 Aanbrengen rubberdam € 12,34
E31 Snij-/hoektand € 123,45
E32 Premolaar € 172,83
E33 Molaar € 222,20
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 24,69
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 86,41
E37 Kijkoperatie € 74,04
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 83,33
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 61,72
a. Inlays en kronen
R08 * Eenvlaks composiet inlay € 74,07
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 141,96
R10 * Drievlaks composiet inlay € 185,17
R11 * Eenvlaksinlay € 111,10
R12 * Tweevlaksinlay € 172,83
R13 * Drievlaksinlay € 246,89
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 30,86
R24 * Kroon op natuurlijk element € 271,58
R34 * Kroon op implantaat € 246,89
R29 * Confectiekroon € 55,55
R31 Opbouw plastisch materiaal € 61,72
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 61,72
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 123,45
b. Brugwerk
R40 * Eerste brugtussendeel € 185,17
R45 * Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 92,95
R46 * Brugverankering, per anker € 58,28
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 154,31
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 30,86
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 30,86
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 123,45
R61 * Plakbrug met preparatie € 185,17
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 43,21
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 24,69
c. Restauraties diversen
R91 Wortelkap met stift € 154,31
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 67,90
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 67,90
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 24,69
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 61,72
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 30,86
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 30,86
d. Schildje van keramiek of kunststof
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 123,45
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 74,07
e. Temporaire voorzieningen
R85 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 12,34
R80 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies € 30,86
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
G21 Functieonderzoek kauwstelsel € 111,10
G22 Verlengd onderzoek OPD € 222,20
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie € 98,76
G1 Consult OPD-therapie A (niet- complex) € 61,22
G41 Consult OPD-therapie A (niet complex) € 64,81
G62 * Stabilisatieopbeetplaat € 166,65
G68 * Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk € 49,38
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 74,07
G43 * Consult OPD-therapie B (complex) € 124,68
G44 * Therapeutische injectie € 67,90
G46 * Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig) € 49,38
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B € 123,45
b. Beetregistraties
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 61,72
G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur € 33,33
G10 Niet-standaard beetregistratie € 92,59
G11 Scharnierasbepaling € 92,59
G12 Centrale relatiebepaling € 86,41
G13 Protrale/laterale bepalingen € 61,27
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 555,51
G16 Therapeutische positiebepaling € 30,86
G20 Beetregistratie intra-oraal € 61,72
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 30,86
G65* Indirect planmatig inslijpen € 339,48
G69* Beetbeschermingsplaat € 67,90
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 308,62
G72 Controlebezoek MRA € 30,86
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 49,38
d. Diversen
G75 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 61,72
d. Myofunctionele apparatuur
G74 * Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur € 130,24
a. Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies € 46,29
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 34,57
H21 Kosten hechtmateriaal € 6,29
H26 Hechten weke delen € 67,90
H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 61,72
H55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 18,52
b. Onderdeel B
H60 Marsupialisatie € 86,41
H65 Primaire sluiting € 166,65
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 86,41
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 166,65
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 117,27
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 197,52
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 61,72
H33 Hemisectie of a molar € 74,07
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 72,35
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 55,55
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 37,03
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 74,04
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 98,76
H44 Primaire antrumsluiting € 67,90
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 86,41
a. Gedeeltelijk kunstgebit
P001 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak € 92,59
P003 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak € 253,07
P002 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak € 185,17
P004 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak € 345,65
b. Volledig kunstgebit
P023 * Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak € 123,45
P020 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 185,17
P021 * Volledig kunstgebit onderkaak € 246,89
P022 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 401,20
c. Toeslagen
P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak € 83,33
P046 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 49,38
P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit € 66,66
P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 61,72
P048 Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls € 92,59
P045 Toeslag immediaat kunstgebit € 15,43
P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 30,86
P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 18.52
P043 Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting € 37,03
P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 61,72
d. Aanpassingen bestaand kunstgebit
P066 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 172,83
P072 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 49,38
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 43,21
P068 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 18,52
P062 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak € 87,03
P064 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak € 75,92
P070 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 18,52
P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak € 43,21
P067 * Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit € 30,86
P069 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 49,38
P063 * Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak € 87,65
P071 * Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 49,38
P065 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak € 79,01
e. Nazorg
. Onder prothetische nazorg wordt verstaan: • het controleren van de pasvorm van het bestaande kunstgebit; • het aanpassen van het kunstgebit; • het verhelpen van drukplaatsen; • het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner of het uitvoeren van een opvulling, tot vier maanden na de plaatsing, ongeacht het aantal benodigde zittingen. .
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus € 111,10
T071 Flapoperatie per sextant(één zesde deel) € 308,62
T073 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 61,72
T042 € 93.82 Consult parodontale nazorg € 93,82
T021 Grondig reinigen wortel, complex € 33,33
T044 Complex consult parodontale nazorg € 166,04
T076 Tuber- of retromolaarplastiek € 77,15
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 67,90
T072 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) € 370,34
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 179,00
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 124,68
T074 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 166,04
T070 Flapoperatie tussen twee elementen € 200,60
T022 Grondig reinigen wortel, standaard € 24,69
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
T141 Tandvleestransplantaat € 114,55
T122 Kroonverlenging per sextant € 370,34
T162 Behandeling tandvleesabces € 83,33
T102 Tandvleescorrectie, per element € 58,64
T142 * Recessie bedekking met verplaatste lap € 370,34
T164 * (Draad)Spalk € 24.69
T111 * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 370,34
T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 60,29
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 200,60
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 166,04
T103 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 154,31
T142* Recessie bedekking met verplaatste lap € 361,75
T141 Tandvleestransplantaat € 117,27
T163 * Toepassing lokaal medicament € 66,66
T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 61,72
T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 61.72
T112 * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 123,45
T101 Tuber- of retromolaarplastiek € 108,02
T161 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 43,21
T121 Kroonverlenging per element € 200,60
.
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 103,44
J97 Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie € 182,78
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01 Initieel onderzoek implantologie € 68,48
J02 * Verlengd onderzoek implantologie € 105,35
J03 * Proefopstelling € 142,22
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 47,41
b. I Pre-implantologische chirurgie
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 252,84
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 158,03
J11 Prepareren donorplaats € 142,22
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging, per kaak € 152,76
J13* Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 72,03
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06 Vrijleggen foramen mentale € 31,61
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant € 89,55
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 136,96
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 63,21
J19 Toeslag esthetische zone € 68,48
c. Implantologische chirurgie
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 240,73
J39 Uitvoeren autotransplantaat € 183,84
J28 Plaatsen volgend implantaat, per kaak € 99,56
J23 * Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) € 79,01
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 173,83
J27 Vervangen eerste implantaat € 240,73
J29 * Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) € 37,40
J36 Verwijderen implantaat € 34,77
J37 Vervangen volgend implantaat € 99,56
J88 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel) € 183,84
d. Diversen
J81 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie € 118,52
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 121,15
J33 Kosten implantaat € 338,74
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 10,54
J35 Grondig submucosaal reinigen implantaat € 24,76
J87 * Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat € 273,91
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik Kostprijs
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 21,07
J30 Bindweefseltransplantaat per donorplaats € 110,62
e. Mesostructuur
J45 * Plaatsen eerste drukknop € 126,42
J41 * Plaatsen elke volgende drukknop € 36,87
J42 * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 215,97
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 68,48
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 26,34
f. Prothetische behandeling na implantaten
J50 * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 542,55
J51 * Onder-klikgebit € 352,92
J52 * Boven-klikgebit € 352,92
J53 * Omvorming klikgebit € 105,35
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 136,96
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 158,03
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 184,36
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 89,55
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 115,89
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 142,22
g. Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 57,94
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 94,82
h. Prothetische nazorg
J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 147,49
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 184,36
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 210,70
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 237,04
J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 57,94
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 110,62
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 136,96
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 163,29
J78 * Verwijderen én vervangen drukknop € 26,34
i. Ketenzorg implantologie
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 536,23
U25* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 14,06
U05* Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 16,22
U35* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 16,22
Y01 Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten € 14,06
Y02 Onderlinge dienstverlening Maximum