a. Consulten
C002 Consult voor een periodieke controle € 26,75
C001 Consult ten behoeve van een intake € 53,50
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle € 26,75
b. Diagnostisch onderzoek
C013 Studiemodellen € 35,20
C015 Parodontiumregistratie € 84,48
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 26,75
C016 Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling € 211,20
C012 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan € 126,72
C014 Pocketregistratie € 42,24
C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion € 126,72
c. Diversen
C022 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 14,08
C021 Toeslag avond, nacht en weekend uren (anwuren) € 29,57
C020 Mondzorg aan huis € 21,12
X34 Beoordelen schedelfoto € 28,16
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak € 84,48
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 239,36
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 14,78
X24 Maken en beoordelen schedelfoto € 38,02
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 84,48
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 19,71
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 30,98
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 70,40
M61* Mondbeschermer € 31,68
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 15,78
M81* Behandeling van witte vlekken, volgend element € 33,79
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 15,78
M40 Fluoridebehandeling € 17,60
M32*/** Eenvoudig bacteriologisch -of enzymatisch onderzoek € 21,12
M80 * Behandeling van witte vlekken, eerste element € 61,25
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 15,78
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 29,62
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 7,04
A15 Oppervlakte verdoving € 9,15
A20 Behandeling onder algehele narcose of sedatie kostprijs
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 17,60
A30 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie € 56,32
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 35,20
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 44,48
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 35,20
a. Vullingen en volledig vormherstel tand of kies
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 75,33
V91 Eénvlaksvulling composiet € 56,32
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 47,17
V93 Drievlaksvulling composiet € 88,00
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 89,41
V94 Meervlaksvulling composiet € 112,64
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 61,25
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 99,97
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 29,57
V92 Tweevlaksvulling composiet € 73,92
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 61,25
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 43,65
V95 Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon) € 176,00
b. Stiften
V85 Aanbrengen van elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 26,75
V80 Aanbrengen eerste wortelkanaalstift € 40,83
c. Diversen
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) € 17,60
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 13,30
V30 Fissuurlak eerste element(sealen) € 31,68
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 7,04
V70 * Parapulpaire stift € 13,30
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) € 84,48
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 49,28
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 38,72
b. Wortelkanaalbehandeling
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 56,32
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen € 70,40
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 54,31
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 126,72
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 183,04
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 239,36
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 295,68
E85 Elektronische lengtebepaling € 17,60
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 21,12
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 56,32
E51 Verwijderen van kroon of brug € 42,24
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 35,20
E53 Verwijderen van wortelstift € 49,28
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 35,20
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 35,20
E56 * Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel € 49,28
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 35,20
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 98,56
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 63,36
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 49,87
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 56,32
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 70,40
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 35,20
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 56,32
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 21,12
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 88,00
E40 Directe pulpa-overkapping € 35,20
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 28,16
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 26,60
E44 Verwijderen spalk, per element € 7,04
E45 Aanbrengen rubberdam € 13,30
E31 Snij-/hoektand € 140,80
E32 Premolaar € 197,12
E33 Molaar € 253,44
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 28,16
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 84,48
E37 Kijkoperatie € 79,79
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 95,04
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 70,40
a. Inlays en kronen
R08 * Eenvlaks composiet inlay € 84,48
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 161,92
R10 * Drievlaks composiet inlay € 211,20
R11 * Eenvlaksinlay € 126,72
R12 * Tweevlaksinlay € 197,12
R13 * Drievlaksinlay € 281,60
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 35,20
R24 * Kroon op natuurlijk element € 309,76
R34 * Kroon op implantaat € 281,60
R29 * Confectiekroon € 63,36
R31 Opbouw plastisch materiaal € 70,40
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 70,40
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 140,80
b. Brugwerk
R40 * Eerste brugtussendeel € 211,20
R45 * Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 105,60
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 176,00
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 35,20
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 35,20
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 140,80
R61 * Plakbrug met preparatie € 211,20
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 49,28
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 28,16
c. Restauraties diversen
R67 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 30,27
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 77,44
R91 * Wortelkap met stift € 176,00
R92 Passen restauratieve proefopstelling in de mond € 95,04
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 77,44
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 28,16
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 70,40
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 35,20
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 35,20
d. Schildje van keramiek of kunststof
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 140,80
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 84,48
e. Temporaire voorzieningen
R85 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 13,30
R80 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies € 35,20
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
G21 Functieonderzoek kauwstelsel € 126,72
G22 Verlengd onderzoek OPD € 253,44
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie € 112,64
G41 Consult OPD-therapie A (niet complex) € 73,92
G62 * Stabilisatieopbeetplaat € 190,08
G68 * Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk € 56,32
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 84,48
G43 Consult OPD-therapie B (complex) € 142,21
G44 * Therapeutische injectie € 77,44
G46 * Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig) € 56,32
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B € 140,80
b. Beetregistraties
G75 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 70,40
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 70,40
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 33,25
G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur € 38,02
G10 Niet-standaard beetregistratie € 105,60
G11 Scharnierasbepaling € 105,60
G12 Centrale relatiebepaling € 98,56
G13 Protrale/laterale bepalingen € 70,40
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 633,61
G16 Therapeutische positiebepaling € 35,20
G20 Beetregistratie intra-oraal € 70,40
G65 * Indirect planmatig inslijpen € 387,21
G69* Beetbeschermingsplaat € 77,44
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 352,01
G72 Controlebezoek MRA € 35,20
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 56,32
d. Myofunctionele apparatuur
G74 * Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur € 95,04
G76 * Consult myofunctionele therapie € 26,75
a. Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies € 52,80
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 39,42
H21 Kosten hechtmateriaal € 7,36
H26 Hechten weke delen € 77,44
H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 70,40
H55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 21,12
b. Onderdeel B
H36 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling € 77,44
H60 Marsupialisatie € 98,56
H38 Uitvoeren eerste autotransplantaat € 331,34
H37 * Onderzoek ten behoeve van deuitvoering voor een autotransplantaat behandeling € 119,68
H34 Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak € 84,48
H39 Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting € 139,39
H65 Primaire sluiting € 190,08
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 98,56
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 190,08
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 133,76
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 225,28
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 70,40
H33 Hemisectie of a molar € 84,48
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 84,48
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 63,36
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 42,24
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 84,48
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 112,64
H44 Primaire antrumsluiting € 77,44
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 98,56
a. Gedeeltelijk kunstgebit
P001 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak € 105,60
P003 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak € 288,64
P002 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak € 211,20
P004 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak € 394,25
b. Volledig kunstgebit
P021 * Volledig kunstgebit onderkaak € 281,60
P020 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 211,20
P023 * Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak € 140,80
P022 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 457,61
c. Toeslagen
P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 21,12
P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 35,20
P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 70,40
P043 Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting € 42,24
P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak € 95,04
P046 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 56,32
P048 Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls € 105,60
P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit € 76,03
P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 70,40
P045 Toeslag immediaat kunstgebit € 17,60
d. Aanpassingen bestaand kunstgebit
P069 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 56,32
P062 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak € 99,27
P071 * Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 53,20
P064 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak € 86,59
P066 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 197,12
P068 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 21,12
P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak € 49,28
P070 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 19,95
P063 * Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak € 99,97
P065 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak € 90,11
P072 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 53,20
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 49,28
P067 * Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit € 35,20
e. Nazorg
. Onder prothetische nazorg wordt verstaan: • het controleren van de pasvorm van het bestaande kunstgebit; • het aanpassen van het kunstgebit; • het verhelpen van drukplaatsen; • het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner of het uitvoeren van een opvulling, tot vier maanden na de plaatsing, ongeacht het aantal benodigde zittingen. .
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T044 Complex consult parodontale nazorg € 189,38
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 204,16
T071 Flapoperatie per sextant(één zesde deel) € 352,01
T022 Grondig reinigen wortel, standaard € 28,16
T073 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 70,40
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 77,44
T074 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 189,38
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 142,21
T070 Flapoperatie tussen twee elementen € 228,80
T021 Grondig reinigen wortel, complex € 38,02
T072 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) € 398,97
T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus € 126,72
T076 Tuber- of retromolaarplastiek € 88,00
T042 Consult parodontale nazorg € 107,01
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
T162 Behandeling tandvleesabces € 95,04
T121 Kroonverlenging per element € 228,80
T102 Tandvleescorrectie, per element € 66,88
T164 * (Draad)Spalk € 28,16
T141 Tandvleestransplantaat € 126,34
T111 * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 422,41
T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 70,40
T161 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 49,28
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 228,80
T101 Tuber- of retromolaarplastiek € 123,20
T163 * Toepassing lokaal medicament € 76,03
T122 Kroonverlenging per sextant € 422,41
T103 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 176,00
T142 * Recessie bedekking met verplaatste lap € 398,97
T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 70,40
T112 * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 140,80
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 189,38
.
J001 Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie € 213,70
J002 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 120,94
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J010 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling € 78,06
J012 * Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen € 90,07
J013 * Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen € 180,13
J011 * Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling € 120,09
J014 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 54,04
b. Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren
J021 * Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden € 180,13
J020 * Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft € 288,21
J022 * Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak € 174,13
c. Technieken voor het vergroten van het botvolume in dezelfde zitting als het implanteren
J030 * Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren € 102,07
J032 * Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren € 72,05
J031 * Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren € 156,11
d. Implantologische chirurgie
J048 Chirurgische behandeling peri- implantitis, per sextant € 209,55
J040 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 275,00
J043 * Plaatsen eerste tandvleesvormer € 42,63
J045 Moeizaam verwijderen implantaat € 198,14
J047 Vervangen volgend implantaat € 113,48
J049 Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit € 611,85
J041 Plaatsen volgend implantaat, per kaak € 113,48
J044 Verwijderen implantaat € 39,63
J042 * Plaatsen eerste tandvleesvormer € 90,07
J046 Vervangen eerste implantaat € 274,40
e. Diversen
J060 * Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat € 312,23
J055 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie € 135,10
J050 Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/ of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik kostprijs
J057 Kosten implantaat € 387,76
J052 Prepareren donorplaats € 162,12
J059 Grondig submucosaal reinigen implantaat € 28,22
J054 Bindweefseltransplantaat per donorplaats € 126,09
J056 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 138,10
J051* Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 24,02
J058 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 12,01
J053 Toeslag esthetische zone, per kaakhelft € 81,06
f. Mesostructuur
J071 * Plaatsen elke volgende drukknop € 42,03
J073 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 78,06
J070 * Plaatsen eerste drukknop € 144,11
J072 * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 246,18
g. Prothetische behandeling na implantaten
J087 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten € 102,07
J082 * Klikgebit in de bovenkaak € 402,29
J089 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten € 162,12
J180 * Gedeeltelijk klikgebit van kunststof € 211,20
J084 * Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 156,11
J181 * Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame) € 394,25
J086 * Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 210,15
J183 * Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit € 120,09
J081 * Klikgebit in de onderkaak € 402,29
J088 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten € 132,10
J083 * Omvorming tot klikgebit € 120,09
J085 * Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 180,13
J080 * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 618,45
J184 * Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit, met afdruk, per kaak € 56,32
h. Nazorg implantologie
J091 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 108,08
J090 Specifiek consult nazorg implantologie € 66,05
i. Prothetische nazorg
J107 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 156,11
J102 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 240,18
J109 * Verwijderen en vervangen drukknop € 30,02
J104 * Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk € 21,12
J106 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 126,09
J101 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 210,15
J108 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 186,14
J103 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 270,20
J110 * Opvullen gedeeltelijk klikgebit € 168,12
J111 * Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk € 21,12
J105 * Reparatie zonder staafdemontage € 66,05
J100 * Opvullen zonder staafdemontage € 168,12
J112 * Reparatie gedeeltelijk klikgebit € 66,05
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 16,03
U05* Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 18,50
U35* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 18,50
Y01 Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten € 16,03
Y02 Onderlinge dienstverlening Maximum